Epoxy biltema

Epoxi, superstark – Biltema.se

Epoxy, superstærk · Tokomponent epoxylim, som fuger, udfylder, klæber og reparerer. · Giver meget stærke samlinger af de fleste materialer som plast, metal, glas, …

Epoxi, superstark

Epoxy, superstærk – Biltema.se

Epoxilim · Köpguide epoxylim – lim med extra stark vidhäftningsförmåga · Mångsidigt och starkt · Använd epoxylim rätt · Vanliga frågor om epoxylim · Snabb-epoxy, 2 x …

Epoxy, superstærk

Epoxi och gelcoat för reparation av båtar – Biltema.se

Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för …

Allt inom epoxi och gelcoat för spackling och reparation av fritidsbåtar med plastskrov.

Snabb-epoxy, 2 x 21 g – Biltema.se

Tvåkomponents epoxylim som fogar, fyller, fäster och lagar. Ger mycket starka fogar för de flesta material så som plast, metall, glas, keramik, trä, sten, …

Transparent. Extra starkt. Limmar keramik, trä, glas, metall, sten etc. Tvåkomponent epoxylim med extremt hög styrka. Fyller håligheter och ger extra starka, vattentäta fogar. Bruksanvisning Se till att ytorna är rena. Rugga upp hårda, släta ytor. Tryck ut lika stor mängd från båda tuberna på en ren platta. Blanda noggrant i en minut. Färdigblandat epoxylim måste användas omgående. Stryk lim på ena ytan. Pressa samman omedelbart och tryck ihop i två minuter tills limfogen härdat. Det fäster efter c:a 20 minuter i rumstemperatur. Full styrka uppnås efter c:a 24 timmar. OBS! Ska förvaras vertikalt i rumstemperatur. OBS! Skyddshandskar rekomenderas. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder. Och tvätta dem innan de används igen. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.Innehåller: Propane, 2,2-bis [p-(2,3-epoxypropoxy) phenyl]-polymers

Epoxikitt – Biltema.se

Epoxikitt

Stål-epoxy, tvåkomponents – Biltema.se

Passar väl för fyllning, fogning, tätning och limning av metaller, sten och betong, de flesta slags trämaterial, många plaster och gummimaterial. Lämpligt för att laga karosser, topplock och motorblock. Bruksanvisning Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Propane, 2,2-bis [p-(2,3-epoxypropoxy) phenyl]-polymers Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder. Och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Se till att ytorna är torra och rena. Stryk lim på båda ytorna. Låt ytorna torka c:a 10 minuter.  Pressa samman ytorna. Limfogen blir ännu starkare med tiden. Använd aceton eller fotogen för att ta bort överflödigt lim.

Epoxilim – Köpguide epoxylim – Biltema

Köp billigt【Epoxylim】hos Biltema – Varför betala mer? – Biltema.se

Vid köp av billiga epoxylim med hög fästförmåga mot olika material ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Lamineringsepoxi – Biltema.se

Lamineringsepoxin går att använda tillsammans med vävd glasfiber (roving), kolfiberväv och kevlarväv för reparationer av båtar, surfingbrädor, bilar m.m. Lamineringsepoxin kan även användas som spackel tillsammans med lite mikroglasballonger (25-2130). Levereras med bas och härdare.

Epoxy, Superstark, 2 x 75 ml – Biltema.se

Tvåkomponents epoxylim som fogar, fyller, fäster och lagar. Ger mycket starka fogar för de flesta material så som plast, metall, glas, keramik, trä, sten, glasfiber m.m. Lämplig för att fästa detaljer och reparera plast, tvättställ, båtar m.m. Grå. Bruksanvisning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder. Och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Propane, 2,2-bis [p-(2,3-epoxypropoxy) phenyl]-polymers Rengör och torka ytorna som ska limmas. Blanda lika delar från de båda burkarna.  Applicera inom 2 timmar.  Jämna till med en fuktad spatel.  Härdar på 3 timmar. Efter 24 timmar kan ytan slipas, borras och målas.

Keywords: epoxy biltema, epoxy resin biltema, biltema epoxy, resin biltema, klar epoxy resin biltema, epoxiharts biltema