Hammarlack spray biltema

Hammarlack, 750 ml – Biltema.se

Färgens unika sammansättning ger en seg, tät spärr som stöter bort smuts och vatten och stoppar vidare rostbildning. Ger en slagtålig emaljliknande yta, …

Färgens unika sammansättning ger en seg, tät spärr som stöter bort smuts och vatten och stoppar vidare rostbildning. Ger en slagtålig emaljliknande yta, precis som hamrad metall. Bruksanvisning: Avlägsna fett, smuts, rost och färg. Slipa och torka av ytan. Rör om färgen noga och applicera ett tjockt lager med pensel eller roller, alternativt med spruta i flera tunna skikt. Låt färgen torka mellan varje målning (beröringstorr).  Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliskaVOC-gränsvärde: 410.8 g/l (kat A/i). VOC:

Sprayfärg, hammarlack – Biltema.se

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

För all slags sprutmålning på de flesta material inom- och utomhus. NC-kombilack av högsta kvalitet. Lämplig för hobbybruk på de flesta ytor. Undvik att måla i direkt solsken. OBS! Tål EJ bensin. För bästa målningsresultat, använd först primer/grundfärg. Enbart Biltema sprayprimer får användas ihop med Hobbyfärgen. Bruksanvisning: Rengör ytan noggrant. Slipa med våtslippapper. Skaka burken väl före användning. Burken bör hålla en temp. av ca. +20°C. Sprutavstånd ca. 25 cm. Spruta i flera tunna skikt. Vid behov vrid främre (gula) delen av munstycket för att kunna applicera lodräta skikt. Vänta 2-3 minuter mellan skikten. Vänd burken upp och ned och spraya ventilen ren efter användning.

Hammarlack, 250 ml – Biltema.se

20 okt. 2008 — Biltemas hammarlack?? Undrar om nån av er har erfarenhet av deras hammarlack. Jag funderar på att använda de i mina hjulhus. Undrar också om man …

Färgens unika sammansättning ger en seg, tät spärr som stöter bort smuts och vatten och stoppar vidare rostbildning. Ger en slagtålig emaljliknande yta, precis som hamrad metall. Bruksanvisning: Avlägsna fett, smuts, rost och färg. Slipa och torka av ytan. Rör om färgen noga och applicera ett tjockt lager med pensel eller roller, alternativt med spruta i flera tunna skikt. Låt färgen torka mellan varje målning (beröringstorr).  Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliskaVOC-gränsvärde: 419.9 g/l (kat A/i). VOC:

Hammarlack, 400 ml – Biltema.se

Hammarlack, 250 ml – Biltema.se

20 okt. 2008 — Nån som vet om biltemas hammarlack e nåt att ha? tänkte använda de i mina hjulhus. … Tjockflytande underredsmassa på sprayburk!

Färgens unika sammansättning ger en seg, tät spärr som stöter bort smuts och vatten och stoppar vidare rostbildning. Ger en slagtålig emaljliknande yta, precis som hamrad metall. Bruksanvisning: Avlägsna fett, smuts, rost och färg. Slipa och torka av ytan. Rör om färgen noga och applicera ett tjockt lager med pensel eller roller, alternativt med spruta i flera tunna skikt. Låt färgen torka mellan varje målning (beröringstorr).  Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliskaVOC-gränsvärde: 419.9 g/l (kat A/i). VOC:

Hammarlack | Stoppar effektivt rostbildning | HAMMERITE

Hammarlack | Stoppar effektivt rostbildning | HAMMERITE

22 dec. 2018 — https://www.biltema.se/bygg/farg/inomhu . … Biltemas Hammarlack. … av.. då med oljealkyd.. samma sak när man lackar med sprayflaska.

Stoppar effektivt rostbildning och ger en blank emaljliknande yta. En yta som står sig i många år, stöter bort vatten och förhindrar vidare rostbildning. Kan målas direkt på rost och färg. Sprayflaska. Dammtorr efter ca 15 minuter.

Biltemas hammarlack?? – Mest motor

Biltemas hammarlack??

7 feb. 2023 — Efter att vart inne på biltemas hemsida hittade jag en produkt som hette hammarlack. 750 ml gick lös på 129 kronor och 250 ml 55 kronor.

Undrar om nån av er har erfarenhet av deras hammarlack. Jag funderar på att använda de i mina hjulhus. Undrar också om man behöver nån rostskyddsprimer under om ja skrapar allt plåtrent?? Funkar de att spruta i lackspruta? tack för svar! 😀

Biltemas hammarlack??? – Sidan 1 – Garaget

15 juni 2009 — Biltemas spray för undereden kletar järnet, så undvik den. … Sen ska den målas med hammarlack (under alltså) och därefter rostskyddas.

Detta är en forumtråd från Garaget

Härdningstid, vs., Torktid ; härda, torka, stelna – Maskinisten

Hammarlack på bromsoken? – Sveriges Volvoforum – jagrullar

Biltemas rostskyddsspray – Saab Turbo Club of Sweden Forum

Biltemas rostskyddsspray

Hej! Ska snart rostskydda bilens underede + hjulhus o.s.v… Söker därför lite tips på vilken underedsmassa man ska välja. Är inte ute efter något som kletar. Kan Biltemas rostskyddsspray funka? Andra tips? Mvh Henke

Keywords: hammarlack spray biltema