Lär dig att översätta ordet strike till svenska

Att lära sig att översätta ord från ett språk till ett annat kan vara både utmanande och givande. Ett av dessa ord är “strike” på engelska, vilket har flera olika betydelser och användningar. I denna guide kommer vi att ta en närmare titt på hur du kan översätta ordet “strike” till svenska.

Översättning av “strike”

Det första steget för att översätta ordet “strike” är att förstå dess olika betydelser och användningar. Här kommer några vanliga betydelser av ordet “strike” på engelska:

  1. Fysiskt träffa:När “strike” används för att beskriva att fysiskt träffa något, kan det översättas till svenska som “slå”, “träffa” eller “kollidera”. Till exempel: “She struck the ball with great force” kan översättas som “Hon slog till bollen med stor kraft”.
  2. Strejka:När “strike” används för att beskriva en strejk, kan det översättas som “strejka”. Till exempel: “The workers decided to go on strike” kan översättas som “Arbetarna bestämde sig för att gå i strejk”.
  3. Drabba plötsligt:När “strike” används för att beskriva att något drabbar eller inträffar plötsligt, kan det översättas som “slå till”, “drabba” eller “hända”. Till exempel: “Disaster struck when the earthquake hit” kan översättas som “Katastrofen slog till när jordbävningen inträffade”.

Andra översättningar av “strike”

Utöver de betydelser vi nämnde ovan kan “strike” också användas i andra sammanhang, som exempelvis i sport, musik och spel. Här är några ytterligare översättningar av “strike” baserat på dessa sammanhang:

Sport:

  • Träffa:När “strike” används i sportsammanhang, som i baseboll eller bowling, kan det översättas som “träffa”. Till exempel: “He threw a strike in the bowling alley” kan översättas som “Han kastade en strike på bowlingbanan”.
  • Förlängt slag:I golf, kan “strike” översättas som “förlängt slag”. Till exempel: “She hit a powerful strike with her golf club” kan översättas som “Hon slog till med kraft med sitt golfklubba”.

Musik:

  • Slå an:Inom musiken kan “strike” översättas som “slå an”. Till exempel: “He struck a chord on the guitar” kan översättas som “Han slog an en ton på gitarren”.
  • Taktslag:I musikaliska sammanhang kan “strike” även översättas som “taktslag”. Till exempel: “The drummer played a strong strike on the snare drum” kan översättas som “Trummisen spelade ett kraftfullt taktslag på virveltrumman”.

Spel:

  • Slå ut:I spel kan “strike” översättas som “slå ut”. Till exempel: “He managed to strike out all the opponents in the game” kan översättas som “Han lyckades slå ut alla motståndare i spelet”.

Sammanfattning

Att översätta ordet “strike” till svenska kan vara lite knepigt eftersom det har många olika betydelser och användningar. Det är viktigt att förstå sammanhanget där ordet används för att kunna välja rätt översättning. Genom att lära sig de olika betydelserna och användningarna av “strike” är du bättre rustad för att översätta det till svenska.

Ofte stillede spørgsmål

Vad betyder “strike” på svenska?

“Strike” översätts till svenska som “strejka”. Strejka är när arbetstagare aktivt vägrar att utföra sitt arbete som ett sätt att framföra missnöje eller driva igenom förändringar på arbetsplatsen.

Vad är anledningen till att människor strejkar?

Människor strejkar för att protestera mot orättvisor, kräva bättre arbetsvillkor eller löner, eller för att uttrycka oenighet med en viss politik eller beslut. Strejker är ett sätt för arbetstagare att göra sin röst hörd och påverka förändring.

Vilka olika typer av strejker finns det?

Det finns flera typer av strejker, inklusive totala arbetsnedläggningar, delvis arbetsnedläggningar och sympati-strejker där arbetstagare i andra branscher stödjer de som strejkar. Olika strejktyper används beroende på målet och strategin bakom strejken.

Hur påverkar en strejk arbetsgivaren?

En strejk kan påverka arbetsgivaren genom att minska produktionen, orsaka ekonomiska förluster och påverka arbetsgivarens rykte och relationer med arbetstagare. För arbetsgivaren kan en strejk vara en påminnelse om arbetarnas makt och behovet av att hantera missnöje.

Vilka är några kända strejker i Sverige?

Några kända strejker i Sverige inkluderar Metallstrejken 1980, Bussförarstrejken 2007 och Kommunalarbetarstrejken 2020. Dessa strejker fick stor uppmärksamhet och resulterade i förändringar och bättre villkor för arbetstagare inom de berörda branscherna.

Hur påverkar en strejk arbetstagarna?

En strejk kan påverka arbetstagarna genom att de förlorar sin lön under strejken och möter osäkerhet kring framtida villkor och anställningssituation. Samtidigt kan en väl utförd strejk också leda till förbättrade arbetsvillkor och lön för arbetstagarna i längden.

Vilka lagliga rättigheter har arbetstagare för att genomföra en strejk?

Lagliga rättigheter för arbetstagare inkluderar rätten att bilda fackföreningar, förhandla kollektivt och att strejka som en form av fredlig protest. Det är viktigt att arbetstagare känner till sina rättigheter och följer arbetslagar och regler vid genomförande av en strejk.

Hur kan en arbetsgivare förebygga en strejk?

Arbetsgivare kan förebygga strejker genom att upprätta goda arbetsrelationer, erbjuda konkurrenskraftiga villkor och löner, och vara lyhörda för arbetstagarnas behov och önskemål. Genom att bygga en positiv arbetsmiljö och vara proaktiva kan arbetsgivare minska risken för strejker.

Finns det några negativa konsekvenser med en strejk?

Ja, det finns negativa konsekvenser med en strejk eftersom det kan leda till ekonomiska förluster, minskad produktivitet och ibland också skada arbetsrelationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är därför viktigt att både arbetstagare och arbetsgivare överväger konsekvenserna noggrant innan de genomför eller beaktar en strejk.

Vilka alternativ finns det för arbetstagare att framföra sitt missnöje utan att genomföra en strejk?

Arbetstagare har alternativ såsom att förhandla kollektivt, anlita en arbetstagarorganisation, organisera fredliga demonstrationer eller använda sociala medier för att öka medvetenheten om sina problem. Strejk är ett kraftfullt verktyg, men det är inte det enda sättet att få sin röst hörd och påverka förändring.

Artiklen Lär dig att översätta ordet strike till svenska har i gennemsnit fået 3.7 stjerner baseret på 36 anmeldelser