Luftfräschare bil biltema

Luftfräschare – Biltema.se

Luftfräschare. Beskrivning. Fylld med väldoftande gelé. 150 g. Doftar i ca. 6 veckor. Innehåller 4-tert-butylcyclohexyl acetate; eucalyptus globulus, ext.; …

Luftfräschare

Doftisar – Biltema.se

Doftisar. Allt inom Bilinteriör · Bagageutrymme · Barn i bilen · Bilmattor · Biltärningar · Doftisar · Dryckeshållare · Interiörrengöring · Komfort i bilen …

Luktabsorbent – Biltema.se

Luktabsorbent

Doftis, Melon – Biltema.se

Doftis, Melon

Doftis, Flower – Biltema.se

Doftis, Flower

Doftis – Biltema.se

Doftis

Luftrenarspray, 100 ml – Biltema.se

Luftrenande medel som avlägsnar och förhindrar dålig lukt och fräschar upp bilens interiör via luftkonditioneringssystemet. Produkten rekonditionerar klimatanläggningen på ett optimalt sätt och både förebygger bakterie- och svamptillväxt i fordonets luftsystem. Den ger en luftfrächande effekt som varar länge. Drivgasen är icke brandfarlig. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: halogenerade kolväten > 30 %

Luftfräschare Poppy Vanilla – Jula

Luftfräschare | Förbättrar doften | GRACEMATE PoppyVanilla

Förbättra doften inne i bilen, lastbilen, husbilen, båten eller A-traktorn genom att utrusta kupén med luftfräscharen Poppy. Dess smarta vridkrok gör att doftmängden enkelt kan justeras för att passa tillfället och ditt åk.

WashKing Foamlance med koppling till Foma-proffs, …

Keywords: luftfräschare bil biltema